Polecane

Siatka ogrodzeniowa plastikowa - oczko 30x30mm (kontenerowa)

Rozmiar
siatka ogrodzeniowa plastikowa

Siatki poliolefinowe są lekkie elastyczne nie korodują. Najczęstsze zastosowania:

- tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu,
- zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami,
- jako zabezpieczenie przeciw kretom,
- ogrodzenie grządek w ogródkach przydomowych,
- jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji,
- wzmacnianie skarp, nasypów przy budowie dróg jako wzmocnienie podłoża,
- jako ogrodzenie ostrzegawcze przy wykopach,
- inne wg potrzeb użytkownika.

Wielkość oczka 15 x 15mm; 30 x 30mm
Szerokość: 0,40; 0,60; 0,80; 1,20
Długość: 25 m  

Producent wyrobów z folii
95-010 Stryków, Lipka 59
tel/fax: (042) 640 51 84
tel: (042) 652 55 99
biuro@komm.com.pl